Pleasure Unbound - Larissa Ione Tam tahmin ettiğim gibi, önce Demonica'yı okuyaymışım iyiymiş. Karakterleri Lords of Deliverance serisinde de varlar. Yakın zamana bu serinin kitaplarını sıkıştırmak lazım.